Dvojkanálový fotoelektrický fotometer

Súčasnú metodiku fotoelektrickej fotometrie možno popísať takto:

Fotonásobič, v základnom zapojení, ktorý je vystavený pôsobeniu slabého svetelného žiarenia, produkuje elektrické impulzy veľmi nízkej energetickej úrovne. Ich spracovanie preto vyžaduje precízne postavený zosilňovač s vysokou vstupnou impedanciou. Ďaľšie spracovanie signálu je možné dvomi základnými metódami. Použitím predzosilňovača s dvomi diskriminačnými úrovňami, alebo prevodníka napätie-frekvencia. V našom prípade je použitá prvá metóda, preto hovoríme o pulznom fotometri. Jasnosť hviezdy teda meriame vyjadrenú počtom impulzou za istý integračný čas.

Výhodou dvojkanálového fotometra je, že v rovnakom čase umožňuje merať jasnosť premennej aj porovnávacej hviezdy. Tým sa výrazne znižujú vplyvy atmosferických zmien, ktoré zaťažujú chybami merania jednokanálovým fotometrom. Súčasne sa tým kompenzuje výhoda CCD kamier, ktoré tiež robia obrázok všetkých hviezd v jednom čase.

Dvojkanálový fotoelektrický fotometer na AO je dielom pracovníkov Astronomického observatória Odesskej národnej univerzity. Optické a mechanické časti vytvoril Nikolaj Dorokhov, elektroniku a software Andrej Riabov. Koncepcia fotometra je postavená tak, aby umožňovala predovšetkým dlhé série rýchlej viacfarebnej fotometrie. Fotometer je vybavený Johnsonovými filtrami B V R.


 • Lúče vchádzajú do fotometra zo spodu z ďalekohľadu v smere šípky
 • 1 - diafragma (6 rôznych priemerov manuálne vymieňateľné otáčaním karuselu)
 • 1´- diafragma pre meranie jasu oblohy (1 priemer)
 • 2 - krytka automaticky prekrývajúca diafragmy 1 a 1´
 • 3 - zrkadielka, odrážajú svetlo prechádzajúce difragmou do fotonásobiča
 • 4 - karusel s filtrami B V R (12 otvorov)
 • 5 - Fabryho šošovka
 • 6 - fotonásobič
 • 7 - súčasné automatické otáčanie karuselov s filtrami
 • 8 - neutrálne filtre (manuálne otáčanie)
 • 9 - chladenie katódy fotonásobiča
 • 10- mechanika odtláčajúca zrkadielka 3 a umožňujúca priechod lúčov meranej hviezdy do pozorovacieho mikroskopu 11
 • 11- mikroskop


  Namieriť diafragmy fotometra tak, aby v strede jednej bola premenná hviezda a v strede druhej porovnávacia nie je úplne elementárna úloha. Určite je to zložitejšie ako práca s jednokanálovým fotometrom. Pre správne nastavenie treba kombinovať tri druhy pohybu:

 • Rotáciou celého fotometra treba dosiahnuť aby obe hviezdy boli v línii, v ktorej sa pohybujú diafragmy pri zmene rozostupu
 • Pohybom celého teleskopu jemnými pohybmi nastavíme obe hviezdy tak, aby boli v línii s diafragmami a pritom rovnako ďaleko od nich
 • Zmenšením rozostupu diafragiem dosiahneme, že hviezdy sa objavia v nich
 • Opakovaním postupu dosiahneme presné vystredenie hviezd v diafragmách


Elektronika fotometra umožňuje

 • Ovládanie chladenia
 • Ovládanie zosilňovačov
 • Ovládanie karusela z filtrami B V R
 • Ovládanie integračnej doby
 • Ovládanie krytky diafragiem

Fotonásobič vyžaduje pre svoju funkciu stabilizované vysoké napätie. V našom prípade je optimálna funkcia pri napätí okolo 1900 V. Vysoké napätie dodávajú dva vysokonapäťové zdroje.