Prístrojové vybavenie observatória

Hlavným prístrojom na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle je VNT (Vihorlatský národný teleskop) s priemerom hlavného zrkadla 1 meter. Ďalekohľad je originálnym prístrojom vyrobeným v Astronomickom observatóriu v Odesse pod vedením odborníkov L. Paulin (hlavný konštruktér), N. Faščevský (optik) a A. Riabov (elektronik). Inštalácia ďalekohľadu na Kolonickom sedle je výsledkom dlhoročnej spolupráce medzi obidvoma inštitúciami predstavitelia ktorých, prof. Valentin Karetnikov, DrSc. (Odessa) a RNDr. Igor Kudzej, CSc. (Humenné), 19.10.1999 podpísali Zmluvu o vedecko-technickej spolupráci. V rámci zmluvy bol v priebehu dvoch rokov ďalekohľad s montážou postupne prevezený a zmontovaný na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle.


Okrem najväčšieho ďalkohľadu na Slovensku má observatórium na Kolonickom sedle ešte jeden primát. Ako detekčné zariadenie slúži na VNT jediný dvojkanálový fotolelektrický fotometer na Slovensku. Ostatné fotometre na Slovensku sú jednokanálové.

Fotoelektrická fotometria je metóda, ktorá sa využíva niekoľko desaťročí. Napriek mohutnému nástupu CCD detektorov v poslednom období, zostáva stále…


Okrem najväčšieho ďalkohľadu na Slovensku má observatórium na Kolonickom sedle ešte jeden primát. Ako detekčné zariadenie slúži na VNT jediný dvojkanálový fotolelektrický fotometer na Slovensku. Ostatné fotometre na Slovensku sú jednokanálové.

Fotoelektrická fotometria je metóda, ktorá sa využíva niekoľko desaťročí. Napriek mohutnému nástupu CCD detektorov v poslednom období, zostáva stále zostáva stále najpresnejšou metódou merania jasnosti hviezd čo sa týka amplitúdového aj časového rozlíšenia. VNT bol od začiatku budovaný tak, aby dával optimálne výsledky pri použití fotoelektrického fotometra. Je to dané predovšetkým ohniskovou vzdialenosťou optickej sústavy ďalekohľadu. Pri 9 metroch by bežne dostupné ccd kamery nevyužívali naplno svoju citlivosť a poskytovali by príliš malé zorné pole.


Druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku má zaujímavý pôvod. Pôvodný úmysel bol kúpiť do novopostavenej kupoly s priemerom 5 m ďalekohľad s priemerom hlavného zrkadla 80 cm od výrobcu - Astronomické observatórium Odesskej národnej univerzity. V roku 1999 však nový riaditeľ hvezdárne RNDr. Igor Kudzej, CSc. stál pred problémom financovania. Hvezdárne prechádzali zložitou transformáciou z regionálnych…