Opto-mechanické planetárium

Opto-mechanický prístroj s označením ZKP-2 od výrobcu Carl Zeiss Jena bol Vihorlatskou hvezdárňou v Humennom zakúpený ešte v roku 1988. Pôvodne sa totiž začalo s výstavbou planetária v Humennom ešte v tomto období. Následné celospoločenské zmeny a reštitučný spor postupne skomplikovali až nakoniec úplne zastavili rozostavaný projekt. Prístroj tak putoval do skladu.

 

 

Jeho čas prišiel až s výstavbou planetária na Kolonickom sedle. Po kompletnej revízii celého zariadenia bol premietací aparát ZKP-2 nainštalovaný na zdvíhacie zariadenie do šachty uprostred planetária. Dosiahla sa tým polyfunkčnosť miestnosti, kedy prístroj spustený v šachte umožňuje sálu využívať na prednášky, semináre, konferencie, premietanie filmov na kupolu planetária i na plátno z 3D projektora s plným vysokým rozlíšením. Nečinný prístroj vo výške sediaceho diváka tak neprekáža návštevníkom vo výhľade na prednášajúceho či na projekciu.

 

 

Ako bolo povedané v úvode, samotný premietací prístroj je opto-mechanický. Je teda tvorený sadou optických projektorov (systém žiarovka-fólia-optika) napojených na nesmierne komplikovanú pohonnú sústavu motorčekov, ozubených koliesok a rôznych kĺbových a pákových mechanizmov. Vo výsledku umožňuje tento sofistikovaný aparát ukážku verného obrazu celej severnej i južnej hviezdnej oblohy. Je možné ukázať pohyby Slnka, Mesiaca a piatich planét Slnečnej sústavy viditeľných voľným okom tak, ako sa na oblohe javia na hviezdnom pozadí k danému termínu v rozsahu 50 rokov. Zobraziť možno oblohu tak ako sa pozorovateľovi javí z ktoréhokoľvek miesta na Zemi.

 

 

Projekcia je doplnená dôležitými súradnicovými kružnicami a bodmi ako sú nebeský rovník, ekliptika, meridián, poloha zenitu či Polárky. To dáva lektorovi do rúk silný edukačný nástroj, ktorým môže návštevníkom planetária sprostredkovať mnoho vedomostí a zaujímavostí o hviezdnej oblohe a objektoch viditeľných na nej.