Park tmavej oblohy Poloniny je vyhlásený pri príležitosti Medzinárodného roku biodiverzity 2010 ako prvá oblasť tmavej oblohy na Slovensku.

Poslanie parku

Park tmavej oblohy Poloniny bol založený s cieľom informovať laickú a odbornú verejnosť o výnimočne zachovanom nočnom prostredí na tomto území, vzdelávať v problematike ochrany nočného životného prostredia a svetelného znečistenia, propagovať a ochraňovať prírodne tmavú nočnú oblohu, ktorá je základom ochrany prírodného prostredia pred svetelným znečistením a tiež nevyhnutnou podmienkou pre kvalitné nočné astronomické pozorovania.

Memorandum podpísali zástupcovia zúčastnených organizácií:

  • Astronomický ústav SAV – Dr. A. Kučera;
  • Správa NP Poloniny – Ing. J. Repka, Ing. M. Vlasáková;
  • Slovenský zväz astronómov amatérov – Dr. P. Rapavý;
  • Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach – Doc. M. Hnatič;
  • Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV – Dr. J. Zverko;
  • Vihorlatská hvezdáreň v Humennom – Dr. I. Kudzej.
  • Vyhlásenie podporujú Mesto Snina, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

Oficiálna stránka: http://poloniny.svetelneznecistenie.sk/