Hlavné podujatia roka

Upozornenie: Realizácia mnohých podujatí je silne závislá od počasia. Nevhodné meteorologické podmienky môžu viesť k skráteniu alebo aj zrušeniu podujatia.