Variable 2017 - Pozvánka

Tento rok sa bude expedícia Variable opäť konať na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Je určená pre skúsených pozorovateľov premenných hviezd. V Pozvánke si všimnite isté zmeny, ktoré nastali vo formáte expedície. Registračný proces bol ukončený. Teraz prosím skontrolujte zoznam účastníkov. Hlavne či ste spokojný so svojou pozíciou a pridelenou úlohou

Pozvánka

Zoznam účastníkov:

  Name Surname Affiliation Task Position Arrival Departure
1 Bartłomiej Dębski Jagiellonian University 1 _S 17.7 26.7
2 Igor Usenko AO ONU 1 O 17.7 26.7
3 Juraj Danko Gymnázium Snina 1 R 17.7 26.7
4 Adam Jędrychowski MKTPNiS 1 R 17.7 26.7
5 Jakub Szyndler MKTPNiS 1 R 17.7 26.7
6 Stanislav Savastru Odessa Richelieu Lyceum 1 R 17.7 26.7
7 Dmytro Tvardovskyi Odessa Richelieu Lyceum 1 R 17.7 26.7
8 Grzegorz Sęk MOA Niepołomice 2 _S 17.7 26.7
9 Tomáš Medulka Vihorlatská hvezdáreň 2 O 17.7 26.7
10 Karolina Jarosik MOA 2 R 17.7 26.7
11 Karolina Hałys Youth Astronomical Observatory in Niepolomice 2 R 17.7 26.7
12 Marcin Cikała Lubomir Observatory 3 _S 22.7 25.7
13 Kateryna Andrych Odessa Mechnikov National University 3 O 17.7 26.7
14 Klaudia Zięba Lubomir Observatory 3 R 22.7 25.7
15 Vadym Povorin Odessa Mechnikov National University 3 R 17.7 26.7
16 Pavol Dubovský Vihorlatská hvezdáreň 4 _S 17.7 26.7
17 Jozef Leško SK 4 O 17.7 26.7
18 Vladyslava Marsakova Odessa Mechnikov National University 5 _S 17.7 26.7
19 Yelyzaveta Andrych Odessa school N 86 5 R 17.7 26.7
20 Igor Kudzej Vihorlatská hvezdáreň 6 _S 17.7 26.7
21 Matúš Kamenec SK 6 O 17.7 26.7
               
  legend: _S = Supervisor        
    O = Operator, technical assistant        
    R = Researcher