Variable 2017 - Pozvánka

Tento rok sa bude expedícia Variable opäť konať na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Je určená pre skúsených pozorovateľov premenných hviezd. V Pozvánke si všimnite isté zmeny, ktoré nastali vo formáte expedície. Registračný proces bol ukončený. Teraz prosím skontrolujte zoznam účastníkov. Hlavne či ste spokojný so svojou pozíciou a pridelenou úlohou

Pozvánka

Zoznam účastníkov:

  Name Surname e-mail Affiliation Task Position
1 Bartłomiej Dębski alganonim@gmail.com Jagiellonian University 1 _S
2 Adam Jędrychowski adam720@interia.eu MKTPNiS 1 R
3 Stanislav Savastru svsodessa@gmail.com Odessa Richelieu Lyceum 1 R
4 Jakub Szyndler k.szyndler@op.pl MKTPNiS 1 R
5 Dmytro Tvardovskyi dtvardovskyi@ukr.net Odessa Richelieu Lyceum 1 R
6 Grzegorz Sęk gsek@moa.edu.pl MOA Niepołomice 2 _S
7 Tomáš Medulka tomas.medulka@gmail.com> Vihorlatská hvezdáreň 2 O
8 Karolina Hałys karolina.halys99@gmail.com Youth Astronomical Observatory in Niepolomice 2 R
9 Karolina Jarosik kaja05@onet.eu MOA 2 R
10 Klaudia Zięba z.klaudia16@wp.pl Lubomir Observatory 2 R
11 Marcin Cikała marcin.cikala@gmail.com Lubomir Observatory 3 _S
12 Kateryna Andrych katyaandrich@gmail.com Odessa Mechnikov National University 3 O
13 Vadym Povorin odessaxp@ukr.net Odessa Mechnikov National University 3 R
14 Pavol Dubovský var@kozmos.sk Vihorlatská hvezdáreň 4 _S
15 Jozef Leško jozo.lesko@protonmail.ch SK 4 O
16 Juraj Danko jurajdanko99@gmail.com Gymnázium Snina 4 R
17 Vladyslava Marsakova vlada.marsakova@gmail.com Odessa Mechnikov National University 5 _S
18 Yelyzaveta Andrych katyaandrich@gmail.com Odessa school N 86 5 R
19 Igor Kudzej vihorlatobs1@stonline.sk Vihorlatská hvezdáreň 6 _S
20 Matúš Kamenec ezofagus@gmail.com SK 6 O
             
             
  legend: _S =   Supervisor    
    O =   Operator, technical assistant    
    R =   Researcher