Kolos 2016 - ukončená registrácia

V tomto roku bude tradičná konferencia organizovaná v dňoch 1. až 3. decembra 2016 ako súčasť riešenia projektu APVV-15-0458 "Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k pochopeniu vesmíru". Hlavnou témou konferencie budú ako vždy premenné hviezdy. Srdečne pozývame predstaviteľov všetkých organizácií, ktoré vykonávajú na Kolonickom sedle pozorovania alebo experimenty, vedcov, ktorí využívajú dáta získané prístrojmi tu inštalovanými a tiež všetkých, ktorí majú záujem na spolupráci pri výskume premenných hviezd, vzdelávaní v astronómii, či na astroturistike.

Dôležité dátumy:

18.11.2016 – posledný termín na registráciu účastníkov

25.11.2016 – posledný termín na odoslanie abstraktov príspevkov

Pozvánka

Registrácia účastníkov bola ukončená. Skontrulujte si zoznam účastníkov aj s prihlásenými príspevkami ako aj predbežný program konferencie

Kniha abstraktov