Kolofota 2017 pozvánka

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Neinvestičný fond Teleskop a Slovenský zväz astronómov Vás srdečne pozývajú na ďalší ročník tradičného seminára Kolofota. Prihlasujte sa prosím pomocou nižšie uvedeného formulára. Prihlasujte aj svoje príspevky. Vzhľadom na limitovanú ubytovaciu kapacitu si organizátor vyhradzuje právo uprednostniť účastníkov s príspevkom pred pasívnymi účastníkmi.

Ako je zvykom seminár Kolofota poskytuje priestor pre široké spektrum tém z oblasti astronomického zobrazovania. Prezentujúci majú úplnú voľnosť pri výbere svojej témy. Radi sa necháme prekvapiť tým, čomu sa amatérski astronómovia a kolegovia z iných hvezdární venujú. Predsa len by sme radi upriamili pozornosť na pozorovanie komét. V tomto roku sa dávajú vidieť viaceré známe periodické kométy. To je pekná príležitosť venovať sa im podrobnejšie. Z našej strany by sme sa chceli podeliť o najnovšie skúsenosti z automatizácie zberu aj analýzy fotometrických dát.

Z hľadiska praktických pozorovaní budeme mať Mesiac krátko po nove a Venušu krátko po dolnej konjunkcii. V prípade jasného počasia teda môžeme pozorovať vo dne aj v noci.

Organizátori poskytnú účastníkom ubytovanie a stravu v priestoroch Astronomického observatória na Kolonickom sedle. Účastnícky poplatok je stanovený vo výške 20,- Eur. Účastníci ho uhradia pri prezentácii. Slovenský zväz astronómov prepláca prvým trom svojim prihláseným členom náklady na dopravu na seminár.

Dôležité dátumy:

24.03.2017 – posledný termín na registráciu účastníkov

30.03.2017 – začiatok seminára

01.04.2017 – oficiálne ukončenie seminára

Pozvánka s predbežným programom

Registrácia účastníkov bola ukončená. Skontrulujte si zoznam účastníkov aj s prihlásenými príspevkami ako aj program seminára

ID meno priezvisko Organizácia Názov príspevku
1 Vladimír Bahýl Hvezdáreň "Júlia", Zvolenská Slatina Čo nám priniesla kométa 45P/Honda-Mrkos-Pakdusakova
2 Robert Barsa SAS upresní
3 Peter Begeni SZA  
4 Pavol Dubovský Vihorlatská hvezdáreň Najnovšie skúsenosti z rôznych spôsobov automatizácie získavania fotometrických dát
5 Pavol Ďuriš Starry-sky Park Bieszczady nazov este upresnim
6 Miroslav Fedurco PF UPJŠ  
7 Pavol Gajdoš PF UPJŠ  
8 Marek Husárik AsÚ SAV Analýza niektorých kometárnych vlastností z CCD snímok
9 Matúš Kamenec    
10 Peter Kaňuk CVČ Košice (DOMINO) Niečo o Messierovi a jeho katalógu
11 Karolina Kiwior Turkula "Biały Słoń" – kandydat na astroturystykę w Karpatach
12 Viktor Kudak PF UPJŠ  
13 Igor Kudzej Vihorlatská hvezdáreň Rôzne metódy merania svetelného znečistenia
14 Tomáš Medulka Vihorlatská hvezdáreň Humenné  
15 Stefan Parimucha PF UPJŠ SKVO -Slovak Virtual Observatory
16 Pavol Rapavý SZA, SAS, HRS možno ešte upresnim
17 Ján Sadiv Hvezdáreň a planetárium v Prešove  
18 Roman Tomčík Hvezdáreň a planetárium v Prešove  
19 Viktória Zemančíková SZA