Vesmír očami detí 2018

Pozývame materské, základné školy a základné umelecké školy k zapojeniu svojich žiakov do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.

 

Podrobnosti okresného kola nájdete tu.

 

Upozorňujeme na dodržiavanie podmienok pre práce zasielané do súťaže. Pozorne si prečítajte ako treba prácu označiť! Pre označenie práce môžete použiť tento vzor.

Práce doručte (poštou, osobne) na Vihorlatskú hvezdáreň v Humennom do 5. marca 2018.