Vesmír očami detí 2018 - vyhodnotenie

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom aj v tomto roku zorganizovala regionálne kolo výtvarnej súťaže Vesmír očami detí pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce.

Stále väčší záujem mladých výtvarníkov o túto súťaž potvrdzuje 511 prihlásených prác zo 45 materských, základných a základných umeleckých škôl. Odborná porota v zložení Mgr. Mária Mišková, Mgr. Carmen Cilipová a Mgr. art. Slavomír Durkaj rozhodla o postupe 47 prác na celoslovenské kolo súťaže.

Víťazné práce si môže verejnosť prezrieť na výstave, ktorá sa nachádza na poschodí MsKS Humenné do 25. marca 2018. Pri vernisáži tejto výstavy 12. marca 2018 boli autorom víťazných prác udelené diplomy.

Veríme, že ani v budúcom roku neutíchne záujem detí zobrazovať na výkresy vesmír svojimi očami.

 

K dispozícii sú výsledky súťaže za okres Humenné, Medzilaborce a Snina.

Fotogaléria - Vesmír očami detí 2018