Galaxia Ohňostroj opäť v pozornosti

Dňa 14. 5. 2017 nám obloha opäť ponúkla zaujímavý úkaz. Nastalo vzplanutie supernovy v relatívne blízkej ( 22,5 mil. svetelných rokov ) galaxii s označením NGC 6946. Táto supernova nesie označenie SN 2017eaw. Od iných typov supernov má táto vo svojom spektre výraznejšie zastúpený vodík, preto je klasifikovaná ako IIa supernova. Ide o kolaps masívnej hviezdy, ktorej výsledným produktom je čierna diera, prípadne neutrónová hviezda.

V prípade NGC 6946 ide o galaxiu menšiu ako naša Mliečna cesta, pričom sa nám na oblohe premieta na rozhranie súhvezdí Cefeus a Labuť. Túto galaxiu je pre jej ešte malú vzdialenosť možné pozorovať aj menšími ďalekohľadmi. Zaujímavosťou je, že v tejto galaxii bolo pozorované najväčšie množstvo supernov, od roku 1917 je ich celkovo k dnešnému dňu 10. Právom teda táto galaxia nesie prezývku Ohňostroj. Na obrázku nižšie je možné vidieť kde v minulosti v tejto galaxii došlo k výbuchu supernov. Jednotlivé označenia nesú vo svojom názve rok pozorovaného vzplanutia.

Novovzplanutá supernova v tejto galaxii je rovnako ľahko pozorovateľná aj menšími prístrojmi. Treba však podotknúť, že je na to potrebná tmavá obloha bez svetelného znečistenia a so zrakom adaptovaným na tmu. Jej zdanlivá jasnosť dosiahla 14. mája približne 12,6 magnitúdy čo je jasnosť 16,5 krát menšia ako najmenej jasné hviezdy viditeľné voľným okom.
Jej jasnosť bude klesať a v najbližších mesiacoch zmizne z dosahu menších teleskopov.

Supernova rovnakého typu vzplanula aj v roku 1987 v galaxii Veľký Magellanov oblak, čo je satelitná galaxia našej Mliečnej cesty ( obrázok vyššie z Hubblovho vesmíneho teleskopu asi 20 rokov po vzplanutí ). Pozorovania týchto javov prinášajú mnoho poznatkov o posledných štádiach životného cyklu hviezd. Aj pracovníci Vihorlatskej hvezdárne v Humennom sa zapojili do pozorovania tohto objektu.
 

Foto: Tomáš Medulka, NASA

Tomáš Medulka,
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom