KOLOS 2017

Priebeh konferencie KOLOS 2017 uspokojil hádam všetkých účastníkov, ktorých bolo v tomto roku vyše 60 ( Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Thajsko a Slovensko). Na konferencii účastníci prednášali hlavne o premenných hviezdach, o metodike ich pozorovania a následného spracovania jednotlivých pozorovaní, o archivácii dát, práci s databázami a prístrojovej technike. Tu bola nasmerovaná aj väčšina z 38 nahlásených príspevkov. Teší nás vysoká odborná úroveň príspevkov a nástup mladej generácie, ktorá ukázala, že premenné hviezdy stále zaujímajú popredné miesto v stelárnej astronómii. Do náročného odborného programu sa podarilo zakomponovať aj zaujímavé prednášky z astrometrie, kozmológie a edukácie astronómie. 

Už tradične je súčasťou konferencie aj návšteva miestnych zaujímavostí, na ktoré je región pod Vihorlatom nesmierne bohatý. Tento rok padol lós na krásne gréckokatolícke kostolíky v Šmigovci a v Kalnej Roztoke. Organizátor konferencie využil prítomnosť účastníkov a počas rokovania na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle uviedol do prevádzky nový prístroj digitálneho planetária, ktorý bol nedávno zakúpený z prostriedkov PSK. Kombináciou existujúceho opto-mechanického ZKP-2 planetária s novým digitálnym vzniká na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle na Slovensku jedinečné hybridné planetárium. Spojenie klasického prístroja, ktorý na premietacej kupole planetária vyčarí návštevníkovi takmer autentickú hviezdnu oblohu s novým digitálnym zariadením, ktoré využíva najmodernejšie technológie prezentácie diania vo vesmíre, poskytne návštevníkovi nevšedný edukačno-emotívny zážitok.

Prof. Henryk Brancewicz z Krakova v záverečnom prejave vyzdvihol hlavne vysokú odbornú úroveň príspevkov, ale aj omladenie účastníkov konferencie a progres v tlačených konferenčných materiáloch.

Na organizácii konferencie sa podieľali Vihorlatská hvezdáreň v Humennom ako hlavný organizátor a podporili ju Agentúra pre vedu a výskum MŠ SR, Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Neinvestičný fond Teleskop, Slovenský zväz astronómov a Slovenská astronomická spoločnosť.

RNDr. Igor Kudzej, CSc.
riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom

 

Program, abstrakty, zoznam účastníkov.

Fotogaléria - Kolos 2017