KOLOS 2017

V dňoch 30.11. – 2.12.2017 sa v Stakčíne a na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle uskutoční tradičná Medzinárodná konferencia KOLOS 2017, ktorú organizuje Vihorlatská hvezdáreň v Humennom. Konferenciu podporili Agentúra pre vedu a výskum, Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Neinvestičný fond Teleskop, Slovenský zväz astronómov a Slovenská astronomická spoločnosť.


Ústrednou témou jednania vyše 70 účastníkov z Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Thajska a Slovenska je výskum premenných hviezd, ktorým je venovaná aj väčšina z 38 nahlásených príspevkov. Mimo hlavnej témy na konferencii odznejú aj prednášky z astrometrie, geofyziky, výuky astronómie a astroturistiky.

Program konferencie.