Kolofota 2017 správa

Seminár organizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v spolupráci s Neinvestičným fondom Teleskop a Slovenským zväzom astronómov na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle v dňoch 30.3 až 1.4.2016. Zišlo sa tu 21 účastníkov, z toho dvaja zahraniční z Poľska. Dôležitou súčasťou tohto seminára sú praktické pozorovania. Tým tento rok počasie prialo. Pozorovalo sa obe noci a niektorí účastníci využili aj tretiu, ktorú organizátori ponúkajú ako bonus. Hlavným cieľom bola kométa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak. Ale fotografovali sa aj iné deep sky objekty a samozrejme neprerušilo sa ani pozorovanie premenných hviezd na observatóriu. Naopak jeden z účastníkov, Tomáš Medulka, sa pridal k pozorovaniu trpasličej novy OV Boo vo vzplanutí.

Prvý blok príspevkov bol tiež zameraný na kométy a veci s nimi súvisiace. Fundovaný úvod do výskumu komét CCD kamerami urobil pracovník Astronomického ústavu SAV Marek Husárik. Aktuálne doplnil aj krátku informáciu a bolidovej kamere inštalovanej na Astronomickom observatóriu  na Kolonickom sedle, ktorá nedávno zaznamenala svoj prvý úlovok.Vladimír Bahýl porozprával o svojich skúsenostiach s fotografovaním a fotometriou kométy 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková a tiež o mnohých iných veciach. Pavol Rapavý priniesol nové informácie o meteorite Kňahyňa, ktorému sa venoval spolu s Petrom Begenim. Príspevok Petra Kaňuka bol prakticky biografiou Charlesa Messiera, ktorý svoj katalóg vytvoril kvôli kométam a netušil akého širokého použitia sa mu dostane.

Druhý blok príspevkov bol tradične venovaný prezentácii pozorovateľských a fotografických výsledkov hvezdární a astronómov amatérov a novinkám z parkov tmavej oblohy. Igor Kudzej prišiel so zaujímavými informáciami o histórii merania svetelného znečistenia. Zaujali predovšetkým zmienky o škodlivosti svetla majákov už z 19. storočia. Karolina Kiwior oboznámila účastníkov s históriou a súčasným stavom observatória na hore Pop Ivan v Ukrajinských Karpatoch. Pôvodne poľské observatórium ma šancu na oživenie ako miesto pre astroturistiku. Slávny slovenský astrofotograf a pravidelný účastník Kolofoty Robert Barsa hovoril tentoraz o softvérovom produkte PixInsight, ktorý on sám používa pri spracovaní CCD snímok. Pavol Rapavý mal ešte jeden príspevok, tentoraz prezentáciu svojej manželky Daniely, ktorá sa venuje estetickej makro a mikrofotografii.

Tretí blok venovaný automatizácii astronomických pozorovaní začína už tiež byť tradičným. Tentoraz boli doňho zaradené dva príspevky. Štefan Parimucha informoval o vytvorení SKVO – Slovenského virtuálneho observatória na UPJŠ v Košiciach. Technicky je už vytvorené, obsahuje však zatiaľ len testovacie dáta. V druhom príspevku Pavol Dubovský komplexne prebral možnosti automatizácie v rôznych fázach pozorovacieho procesu – príprava, samotné pozorovanie, analýza, archivácia. Tiež spomenul Slovenské virtuálne observatórium SVO. To je však skôr archív fotmetrických pozorovaní, ktorý je konečným cieľom softvérových produktov skupiny CoLiTec prof. Savanevycha. SVO už dokázalo pojať doterajšie pozorovania vykonané na AO na Kolonickom sedle.

To čo sa v programe obyčajne nazývalo športovým popoludním, dostalo na tohtoročnej Kolofote podobu seriózneho výletu. Skupina astronómov navštívila obec Runina a bola prijatá na najvyššej úrovni starostom obce Mariánom Regulom. Runina bola už dávnejšie vyznačená na mapách ako miesto vhodné na astronomické pozorovania v Parku tmavej oblohy Poloniny. Odteraz sa o tom turisti dozvedia aj z novej informačnej tabule.

Program seminára

Originálne prezentácie na stiahnutie (122 MB)

Zoznam účastníkov:

ID meno priezvisko Organizácia Názov príspevku
1 Vladimír Bahýl Hvezdáreň "Júlia", Zvolenská Slatina Čo nám priniesla kométa 45P/Honda-Mrkos-Pakdusakova
2 Robert Barsa SAS PixInsight
3 Peter Begeni SZA  
4 Robert Bury Astrodom  
5 Pavol Dubovský Vihorlatská hvezdáreň Najnovšie skúsenosti z rôznych spôsobov automatizácie získavania fotometrických dát
6 Miroslav Fedurco PF UPJŠ  
7 Pavol Gajdoš PF UPJŠ  
8 Marek Husárik AsÚ SAV Analýza niektorých kometárnych vlastností z CCD snímok
9 Matúš Kamenec    
10 Peter Kaňuk CVČ Košice (DOMINO) Niečo o Messierovi a jeho katalógu
11 Karolina Kiwior Turkula "Biały Słoń" – kandydat na astroturystykę w Karpatach
12 Viktor Kudak PF UPJŠ  
13 Igor Kudzej Vihorlatská hvezdáreň Rôzne metódy merania svetelného znečistenia
14 Michal Maturkanič Vihorlatská hvezdáreň  
15 Tomáš Medulka Vihorlatská hvezdáreň  
16 Peter Mikloš Vihorlatská hvezdáreň  
17 Stefan Parimucha PF UPJŠ SKVO -Slovak Virtual Observatory
18 Pavol Rapavý SZA, SAS, HRS Meteorit Kňahyňa (mýty, fakty, novinky)
19 Ján Sadiv Hvezdáreň a planetárium v Prešove  
20 Roman Tomčík Hvezdáreň a planetárium v Prešove  
21 Viktória Zemančíková SZA