Deň hvezdární a planetárií

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v spolupráci s mestom Humenné zorganizovala podujatie Deň hvezdární a planetárií, ktorého hlavný program prebiehal v nedeľu 19. marca 2017.

Celé podujatie bolo otvorené vernisážou výstavy výtvarných prác súťaže „Vesmír očami detí“, ktorá sa uskutočnila 15. marca 2017 v priestoroch foyer MsKS Humenné. Hlavným organizátorom výtvarnej súťaže je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a humenská hvezdáreň zastrešuje regionálne kolo súťaže pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Výstava víťazných prác trvá do 26. marca 2017 v priestoroch MsKS Humenné.

Hlavný nedeľný program Dňa hvezdární a planetárií začal už tradične pásmom rozprávok s astronomickou tematikou pre najmladších návštevníkov hvezdárne. V popoludňajších hodinách si mohli návštevníci vychutnať pozorovanie Slnka projekčnou metódou v kupole hvezdárne.

Podujatie pokračovalo prednáškou odborného pracovníka hvezdárne, Mgr. Petra Mikloša, s názvom „Kozmonautika včera a dnes“. Venovaná bola prehľadu dejín kozmonautiky, súčasným trendom, alternatívnym pohonom využívaným pri letoch kozmických sond a načrtnutiu ďalšieho možného vývoja ciest ľudí do vesmíru.

Po zotmení bolo pre návštevníkov naplánované pozorovanie objektov nočnej oblohy ďalekohľadom na terase hvezdárne, čo však počasie umožnilo len čiastočne.

V pondelok 20. marca 2017 bola hlavná téma „Kozmonautika včera a dnes“ odprednášaná v priestoroch Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom kde si ju so záujmom vypočuli študenti druhého ročníka.

Celkovo sa podujatia zúčastnilo 119 návštevníkov.

Fotogaléria - Deň hvezdární a planetárií 2017