Čo vieš o hviezdach? 2018

Oznamujeme školám nášho regiónu, že v dňoch 20. – 22. marca 2018 sa na Vihorlatskej hvezdárni v Humennom uskutoční regionálne kolo 28. ročníka vedomostnej súťaže “ Čo vieš o hviezdach? ”. Regionálne kolo je primárne určené víťazom školských kôl v školách okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.

 

Obsahovú náplň súťaže budú tvoriť otázky z oblasti všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, kozmonautiky, poznatkoch o astronomických prístrojoch, observatóriách a orientácie na nočnej oblohe.

Súťaž bude prebiehať v priestoroch auly Vihorlatskej hvezdárne v Humennom v týchto termínoch a kategóriách:

 

  20. marec 2018 o 9.00 hod.   I. kategória - žiaci 4.-6. ročníka ZŠ
  a 1. ročníka 8-ročných gymnázií
  22. marec 2018 o 9.00 hod.   II. kategória - žiaci 7.-9. ročníka ZŠ
  a 2.-4. ročníka 8-ročných gymnázií
  21. marec 2018 o 9.00 hod.   III. kategória - žiaci SŠ, gymnázií
  a 5.-8. ročníka 8-ročných gymnázií

 

Na stiahnutie je k dispozícii štatút a prihláška do súťaže. Uzávierka prihlášok je 14. marca 2018.

Vyhlasovateľom súťaže a organizátorom celoslovenského kola je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, krajské kolo zastrešuje Hvezdáreň a planetárium v Prešove.