Čo vieš o hviezdach 2017

Oznamujeme školám nášho regiónu, že v dňoch 21. – 23. marca 2017 sa na Vihorlatskej hvezdárni v Humennom uskutoční regionálne kolo 27. ročníka vedomostnej súťaže “ Čo vieš o hviezdach? ”. Regionálne kolo je primárne určené víťazom školských kôl v školách okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.

 

Obsahovú náplň súťaže budú tvoriť otázky z oblasti všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, kozmonautiky, poznatkoch o astronomických prístrojoch, observatóriách a orientácie na nočnej oblohe.

Súťaž bude prebiehať v priestoroch Vihorlatskej hvezdárne v Humennom v týchto termínoch a kategóriách:

 

  21. marec 2017 o 9.00 hod.   I. kategória - žiaci 4.-6. ročníka ZŠ
  a 1. ročníka 8-ročných gymnázií
  22. marec 2017 o 9.00 hod.   II. kategória - žiaci 7.-9. ročníka ZŠ
  a 2.-4. ročníka 8-ročných gymnázií
  23. marec 2017 o 9.00 hod.   III. kategória - žiaci SŠ, gymnázií
  a 5.-8. ročníka 8-ročných gymnázií

 

Podrobnosti a prihlášku do súťaže nájdete tu. Uzávierka prihlášok je 17. marca 2017.

Vyhlasovateľom súťaže a organizátorom celoslovenského kola je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, krajské kolo zastrešuje Hvezdáreň a planetárium v Prešove.