Bolidová kamera na Kolonickom sedle má prvý úlovok

3. marca zachytila bolidová kamera Európskej bolidovej siete na Kolonickom sedle jasný bolid -10,6 magnitudy. Je to prvý jasný bolid, ktorý zaznamenala bolidová kamera na Kolonickom sedle, ktorá bola v jeseni 2016 nainštalovaná na Kolonickom sedle v spolupráci s Astronomickým ústavom Slovenskej Akadémie Vied. Táto bolidová kamera je najvýchodnejšou kamerou v rámci Europskej bolidovej siete a doplnila spektrum prístrojov a zariadení na Kolonickom sedle s ktorými sa vykonáva výskum blízkeho i vzdialeného vesmíru a atmosféry Zeme.

Bolidová kamera na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle

Bolid je buď mimozemské teleso, ktoré dopadlo na povrch Zeme alebo výnimočne jasný meteor podobný padajúcej ohnivej guli, bez ohľadu na to, či dopadol až na zemský povrch. Vo všeobecnosti sa za bolidy považujú meteory s jasnosťou väčšou ako mínus štvrtej magnitúdy (teda meteory jasnejšie ako planéta Venuša pri pohľade zo Zeme). Extrémne jasné bolidy (s jasnosťou vyše −20 magnitúd) sa zvyknú označovať aj ako superbolidy.

Z uvedeného je jasné, že je potrebný neustály monitoring oblohy, čo bolidové kamery vykonávajú. Ako nás informoval Doc. Svoreň z AsÚ SAV Tatranská Lomnica, uvedený bolid zachytila aj ich kamera v Starej Lesnej. Získané dáta boli odoslané do Prahy Dr.Spurnému, ktorý vypočítal parametre bolidu:

Čas preletu: 2017-03-03, 02:15:42.2 UT

Počiatočná výška: 85,81 km

Koncová výška: 41,60 km

Uhol k zemskému povrchu: 31,1 stupňa

Maximálna jasnosť -10,6 mag. vo výške 52,1 km

Toto kozmické divadlo sa udialo 3.marca 2017 uprostred noci nad Rumunskom.

 

RNDr.Igor Kudzej,CSc.,

Riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom

Fotogaléria - bolid