KOLOS 2017

V dňoch 30.11. – 2.12.2017 sa v Stakčíne a na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle uskutoční tradičná Medzinárodná konferencia KOLOS 2017, ktorú organizuje Vihorlatská hvezdáreň v Humennom. Konferenciu podporili Agentúra pre vedu a výskum, Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Neinvestičný fond Teleskop, Slovenský zväz…

Čítaj viac


Oznamujeme záujemcom o večerné pozorovania na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle, že z dôvodu dlhodobej dovolenky odborného pracovníka-pozorovateľa sa v mesiacoch november - marec večerné exkurzie (pozorovania objektov nočnej oblohy teleskopom) nekonajú.

Ďakujeme za pochopenie.

Nedeľné popoludnie v planetáriu - zimná prestávka

Oznamujeme návštevníkom, že ponuka nedeľného popoludnia v planetáriu (každú prvú nedeľu v mesiaci) je v období november - marec zrušená. Obnovenie podujatia bude včas oznámené. Ďakujeme za pochopenie!


Variable 2017 správa

Astrostáž Variable 2017 17. 7. - 26. 7. 2017 Astrostáž organizovala Vihorlatská hvezdáreň s podporou Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Spoluorganizátormi boli Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, gmina Wisniowa, Slovenský zväz astronómov, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Neinvestičný fond Teleskop.…

Čítaj viac


Galaxia Ohňostroj opäť v pozornosti

Dňa 14. 5. 2017 nám obloha opäť ponúkla zaujímavý úkaz. Nastalo vzplanutie supernovy v relatívne blízkej ( 22,5 mil. svetelných rokov ) galaxii s označením NGC 6946. Táto supernova nesie označenie SN 2017eaw. Od iných typov supernov má táto vo svojom spektre výraznejšie zastúpený vodík, preto je klasifikovaná ako IIa supernova.…

Čítaj viac


Bolidová kamera na Kolonickom sedle má prvý úlovok

3. marca zachytila bolidová kamera Európskej bolidovej siete na Kolonickom sedle jasný bolid -10,6 magnitudy. Je to prvý jasný bolid, ktorý zaznamenala bolidová kamera na Kolonickom sedle, ktorá bola v jeseni 2016 nainštalovaná na Kolonickom sedle v spolupráci s Astronomickým ústavom Slovenskej Akadémie Vied. Táto bolidová kamera…

Čítaj viac


Deň hvezdární a planetárií

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v spolupráci s mestom Humenné zorganizovala podujatie Deň hvezdární a planetárií, ktorého hlavný program prebiehal v nedeľu 19. marca 2017. Celé podujatie bolo otvorené vernisážou výstavy výtvarných prác súťaže „Vesmír očami detí“, ktorá sa uskutočnila 15. marca 2017 v priestoroch foyer MsKS…

Čítaj viac


Nedeľné popoludnie v planetáriu

Ponuka podujatia Nedeľné popoludnie v planetáriu je aktuálna od apríla do októbra pravidelne každú prvú nedeľu v mesiaci so začiatkom vždy o 15.00 hod. Prvýkrát po zimnej prestávke nás môžete na AO na Kolonickom sedle navštíviť 2. apríla 2017.…

Čítaj viac


Výsledky súťaže "Vesmír očami detí"

  Do regionálneho kola 32. ročníka výtvarnej súťaže Vesmír očami detí bolo z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce prihlásených spolu 468 prác z 37 škôl. Z každej kategórie mohlo v jednotlivých okresoch postúpiť 5 prác, čiže spolu 75 diel. Do celoslovenského kola, ktorého vyhodnotenie prebehne v apríli v Slovenskej ústrednej…

Čítaj viac


Čo vieš o hviezdach 2017

Oznamujeme školám nášho regiónu, že v dňoch 21. – 23. marca 2017 sa na Vihorlatskej hvezdárni v Humennom uskutoční regionálne kolo 27. ročníka vedomostnej súťaže “ Čo vieš o hviezdach? ”. Regionálne kolo je primárne určené víťazom školských kôl v školách okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.   Obsahovú náplň súťaže budú tvoriť…

Čítaj viac