Pozorovali sme s Múzou

V nedeľu 16. júna 2024 zorganizovala Súkromná základná umelecká škola Múza v spolupráci s Vihorlatským múzeom, našou hvezdárňou a s finančnou podporou mesta Humenné podujatie "Hráme pod hviezdami". V jedinečnom prostredí skanzenu odznel dvojhodinový koncert v podaní žiakov hudobného odboru, orchestra Múzaband a kapely Kepasa. Tradičným bonusom bola prítomnosť odborných pracovníkov našej hvezdárne, ktorí, i … Continue reading Pozorovali sme s Múzou

Ocenenie pre vytrvalého pozorovateľa Slnka

K odbornej činnosti vykonávanej na Vihorlatskej hvezdárni v Humennom už od jej počiatkov patrí zaznamenávanie slnečnej fotosféry. Tieto pozorovania robil už jej prvý riaditeľ a zakladateľ, Ján Očenáš, pred vyše sedemdesiatimi rokmi. Zákresy "viditeľného povrchu Slnka", ako sa fotosféra zvykne označovať, vykonávame každý deň, vždy keď to počasie dovolí. V kupole si na Slnko nastavíme … Continue reading Ocenenie pre vytrvalého pozorovateľa Slnka

Seminár o kozmickom žiarení

Výskum vesmíru prebieha aj na úrovni vysoko-energetických častíc mikrosveta, ktorým sa venuje skupina z Poľska zastrešujúca projekt CREDO (Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory). Ich výskum je zameraný na testovanie mnohých teórií z čoho sa skladá tmavá hmota vo vesmíre. V termíne od 3. do 6. júna 2024 organizujú odborní pracovníci z Poľska k tejto problematike … Continue reading Seminár o kozmickom žiarení

Nočný pochod za slnovratom – 3. ročník

Obdobie letného slnovratu nám prináša dlhé svetlé dni a krátke noci. Príďte zažiť atmosféru jednej z najkratších nocí v roku na nočnom turistickom pochode! Štartujeme večer 22. júna zo Stakčína cez Šponáreň odkiaľ sa po niekdajšej úzkokoľajke dostaneme na Astronomické observatórium na Kolonickom sedle. Tu bude na účastníkov čakať okrem občerstvenia i program v planetáriu, … Continue reading Nočný pochod za slnovratom – 3. ročník

Zavádzame rodinné vstupné

Aj vo hvezdárňach v Prešovskom samosprávnom kraji budete môcť od 1. júna 2024 využívať rodinnú vstupenku. V súlade s prorodinnou politikou kraja sa tak vychádza v ústrety viacpočetným rodinám. Za vstup na podujatie zaplatia len rodičia, pričom až štyri deti do 15 rokov majú vstup zdarma. Aktuálny cenník: Prehliadka Astronomického observatória na Kolonickom sedle3€ / … Continue reading Zavádzame rodinné vstupné