Vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach?“

Slovenská ústredná hvezdáreň je hlavným organizátorom 31. ročníka vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“.

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom zastrešuje regionálne kolo tejto súťaže pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Súťaž je určená pre žiakov základných a stredných škôl v troch kategóriách nasledovne:

1. kategória – žiaci 4. – 6. roč. ZŠ a 1. roč. osemročných gymnázií
2. kategória – žiaci 7. – 9. roč. ZŠ a 2. – 4. roč. osemročných gymnázií
3. kategória – žiaci SŠ, gymnázií a 5. – 8. roč. osemročných gymnázií

Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, Slnečná sústava, astronomické prístroje, kozmonautika.

Priebeh súťaže:

Okresné,
resp. regionálne kolo
1. kategória 17. marca 2021 o 9.00 hod.
2. kategória 18. marca 2021 o 9.00 hod.
3. kategória 19. marca 2021 o 9.00 hod.
Krajské kolo 1., 2., 3. kat. do konca apríla 2020
Celoslovenské kolo 1., 2., 3. kat. Termín bude oznámený
na krajskom kole

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu plánujeme priebeh regionálneho kola uskutočniť v elektronickej forme podobne ako pri niektorých olympiádach, a to takto:

V daný deň o 8.59 hod. bude žiakovi zaslaný email s úlohami a otázkami.

Bude určený čas, dokedy musí súťažiaci odoslať odpovede späť.

Súťažiaci tiež zašle vyplnené čestné prehlásenie, že pracoval samostatne bez pomoci inej osoby, v duchu fair play, bez použitia knižných a internetových zdrojov.

Následne budú žiaci a škola emailom informovaní o výsledkoch.

Postupový kľúč:

Do regionálneho kola postupujú jednotlivci umiestnení na 1.-3. mieste v školskom kole. To nie je povinné, no odporúča sa.
Do krajského kola postupujú jednotlivci umiestnení na 1.-3. mieste v regionálnom kole.
Do celoslovenského kola postupujú jednotlivci umiestnení na 1.-3. mieste v krajskom kole.

Školy môžu žiakov do súťaže nahlásiť do 12. marca 2021 vyplnením a zaslaním tejto prihlášky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *