Výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“

Slovenská ústredná hvezdáreň vyhlasuje 35. ročník výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“, ktorej regionálne kolo pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce zastrešuje Vihorlatská hvezdáreň v Humennom.

vod logo

Súťaž je určená pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl v piatich kategóriách nasledovne:

 1. kategória: deti predškolského veku
 2. kategória: 0. – 4. ročník ZŠ
 3. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
 4. kategória: základné umelecké školy: 0. – 4. ročník ZŠ
 5. kategória: základné umelecké školy: 5. – 9. ročník ZŠ

Pre zaradenie do súťaže je potrebné dodržať nasledovné pravidlá:

 • maximálny formát A2
 • práca jednotlivca, nie kolektívu
 • najviac 10 prác za školu v každej kategórii
 • práca vzadu označená pečiatkou školy
 • práca vzadu musí obsahovať paličkovým písmom čitateľne tieto údaje:
  • názov práce
  • meno, vek, adresu autora
  • kategóriu
  • triedu
  • meno vyučujúceho

Na označenie práce potrebnými údajmi môžete použiť tento vzor na vyplnenie zadnej strany výkresu.

Práce doručte osobne alebo poštou (neprehnuté) do 6. marca 2020.

Do celoslovenského kola vyberie odborná porota z každej kategórie maximálne 5 prác.

O výsledkoch okresného kola výtvarnej súťaže budú všetky zúčastnené školy oboznámené. Víťazi jednotlivých kategórií budú e-mailovou poštou pozvaní na vernisáž výstavy a slávnostné odovzdanie diplomov 16. marca 2020 za postup do celoslovenského kola. Miesto a čas vernisáže a trvanie výstavy víťazných prác bude včas oznámené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *