Vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach?“

Slovenská ústredná hvezdáreň je hlavným organizátorom 30. ročníka vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“.

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom zastrešuje regionálne kolo tejto súťaže pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Súťaž je určená pre žiakov základných a stredných škôl v troch kategóriách nasledovne:

1. kategória – žiaci 4. – 6. roč. ZŠ a 1. roč. osemročných gymnázií
2. kategória – žiaci 7. – 9. roč. ZŠ a 2. – 4. roč. osemročných gymnázií
3. kategória – žiaci SŠ, gymnázií a 5. – 8. roč. osemročných gymnázií

Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, Slnečná sústava, astronomické prístroje, kozmonautika.

Priebeh súťaže:

Okresné,
resp. regionálne kolo
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom (aula)
1. kategória 17. marca 2020 o 9.00 hod.
2. kategória 19. marca 2020 o 9.00 hod.
3. kategória 20. marca 2020 o 9.00 hod.
Krajské kolo
Hvezdáreň a planetárium v Prešove
1., 2., 3. kat. do konca apríla 2020
Celoslovenské kolo 1., 2., 3. kat. Termín bude oznámený
na krajskom kole

!!! Upozorňujeme, že termíny nie sú v dátumovom slede !!!
2. a 3. kategória sú posunuté kvôli termínom prírodovedných olympiád a písomných maturít!

Postupový kľúč:

Do regionálneho kola postupujú jednotlivci umiestnení na 1.-3. mieste v školskom kole. To nie je povinné, no odporúča sa.
Do krajského kola postupujú jednotlivci umiestnení na 1.-3. mieste v regionálnom kole.
Do celoslovenského kola postupujú jednotlivci umiestnení na 1.-3. mieste v krajskom kole.

Školy môžu žiakov do súťaže nahlásiť do 13. marca 2020 vyplnením a zaslaním tejto prihlášky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *