Kolofota 2019

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom ako partner projektu „Vesmír na dlani 2017“, realizovanom v programe Interreg V-A Poľsko – Slovensko, bola spoluorganizátorom astrofotografického workshop Kolofota 2019. Ten sa uskutočnil na Hvezdárni Roztoky v dňoch 28. – 31. marca 2019.

Hlavným organizátorom bolo Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku. Podujatie bolo zamerané na prezentáciu teoretických základov i praktických zručností najmä v oblasti astrofotografie a iných druhov prírodnej fotografie. Jasné počasie umožnilo fotografovať hviezdne nebo v rámci všetkých troch nocí.

Počas štyroch dní sa o svoje poznatky delilo trinásť lektorov. Po privítaní účastníkov workshopu PhDr. Máriou Pajzinkovou, riaditeľkou Podduklianskeho osvetového strediska, oboznámil Mgr. Peter Mikloš, pracovník Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, poslucháčov v krátkosti s projektom „Vesmír na dlani 2017“. Mgr. Róbert Adam, pracovník Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, uviedol prítomných do problematiky astrofotografie historickým prehľadom rozvoja tejto oblasti fotografie. Prvý večer prednášok uzavrel RNDr. Igor Kudzej, CSc., riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, svojím referátom o početnej databáze prehliadok hviezdneho neba na sklenených fotografických platniach. Po večeri absolvovali účastníci workshopu prehliadku prístrojového vybavenia roztockej hvezdárne v sprievode tamojšieho odborného pracovníka, p. Jozefa Leška.

Účastníci workshopu Kolofota 2019

Druhý deň pokračovalo podujatie prednáškou Mgr. Karola Petríka, ktorý poslucháčov zoznámil s teoretickými základmi astrofotografie. Pokračovalo sa príspevkom Mgr. Matúša Kamenca o pozorovaniach premenných hviezd fotoaparátom. Pavol Ďuriš referoval o „Projekte +8mag“ o hľadaní tmavej oblohy pre potreby astrofotografie a RNDr. Pavol Rapavý pripravil prehľad súťaží pre astrofotografov. Grzegorz Sęk oboznámil prítomých so zásadami pozorovania a fotografovania Slnka, čo bolo doplnené aj praktickým pozorovaním našej dennej hviezdy. Svoje skúsenosti s fotografovaním nočnej oblohy spolu s pestrou paletou prístrojovej techniky prezentoval p. Štefan Gojdič, externý pracovník VH v Humennom.

Sobota, 30. marca, bola venovaná ďalším druhov prírodnej fotografie, od mikrofotografie hmyzu (p. Marek Harman) cez detailnú fotografiu rôznych fyzikálnych javov v prírode (p. Daniela Rapavá) po využitie stereoskopickej projekcie vo fotografii (p. Robert Bury). Zvyšný čas workshopu bol využitý na získavanie praktických zručností v spomenutých oblastiach fotografie a výmenu skúseností medzi lektormi a poslucháčmi. Celkovo na podujatí participovalo 34 účastníkov.

Podrobný program podujatia môžete nájsť tu.

Viac o projekte Vesmír na dlani 2017 nájdete tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *