Výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“

Slovenská ústredná hvezdáreň vyhlasuje 34. ročník výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“, ktorej regionálne kolo pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce organizuje Vihorlatská hvezdáreň v Humennom.

vod logo

Súťaž je určená pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl v piatich kategóriách nasledovne:

 1. kategória: deti predškolského veku
 2. kategória: 0. – 4. ročník ZŠ
 3. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
 4. kategória: základné umelecké školy: 0. – 4. ročník ZŠ
 5. kategória: základné umelecké školy: 5. – 9. ročník ZŠ

Pre zaradenie do súťaže je potrebné dodržať nasledovné pravidlá:

 • maximálny formát A2
 • práca jednotlivca, nie kolektívu
 • najviac 10 prác za školu v každej kategórii
 • práca vzadu označená pečiatkou školy
 • práca vzadu musí obsahovať paličkovým písmom čitateľne tieto údaje:
  • názov práce
  • meno, vek, adresu autora
  • kategóriu
  • triedu
  • meno vyučujúceho

Na označenie práce potrebnými údajmi môžete použiť tento vzor na vyplnenie zadnej strany výkresu.

Práce doručte osobne alebo pošlite poštou (neprehnuté) do 8. marca 2019.

Do celoslovenského kola vyberie odborná porota z každej kategórie maximálne 5 prác.

Víťazné a ocenené práce budú inštalované na výstave v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Humennom v období od 18. 3. do 5. 4. 2019.

O výsledkoch okresného kola výtvarnej súťaže budú všetky zúčastnené školy oboznámené. Víťazi jednotlivých kategórií budú e-mailovou poštou pozvaní na vernisáž výstavy a slávnostné odovzdanie diplomov 18. marca 2019 za postup do celoslovenského kola.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *